Kancelaria Magdalena Frieske-Pszczółkowska

Ile czasu trwa proces rozwodowy?

Czas trwania procesu rozwodowego będzie się kształtował w zależności od kilku podstawowych czynników. Największy wpływ na długość trwania procesu rozwodowego ma niewątpliwie kwestia ustalenia winy. Z reguły bowiem udowodnienie winy wymaga przeprowadzenia obszernego i długotrwałego postępowania dowodowego, co znacznie wydłuża czas trwania procesu. Zdarza się, iż czas przesłuchania jednego tylko świadka – zwłaszcza jeśli obie strony mają adwokata-każdy ma prawo do zadawania swoich pytań świadkowi , nierzadko bardzo szczegółowych- to około godzina, a trzeba pamiętać iż nasza sprawa nie jest jedyną rozpatrywana tego dnia przez Sąd. Z reguły na jednym terminie słuchanych jest 2-5 świadków. Średni czas oczekiwania na pierwszy termin rozprawy przed Sądem Okręgowym w Gdańsku wynosi obecnie ok. 2-4 miesiące. W innych miastach terminy te mogą być inne. Biorąc z kolei po uwagę fakt, iż kolejne rozprawy wyznaczane są średnio co 2 miesiące, oraz sytuacje nieprzewidywalne takie jak choroby świadków, stron, czy inne zdarzenia losowe, może się okazać, iż nasz proces trwał będzie około roku, a często nawet dłużej( duże znaczenie będzie miała ilość zawnioskowanych świadków) . Pozostałe czynniki mające wpływ na długość procesu to walka o władzę rodzicielska na dziećmi, wysokość alimentów, czy spór na tle kontaktów z dziećmi. Dobrze mieć świadomość tego przed rozpoczęciem sprawy rozwodowej, tak by potem uniknąć niepotrzebnego stresu i rozczarowania związanego z długotrwałym procesem.

W sytuacji gdy małżonkowie rozwodzą się bez orzekania o winie i są zgodni co do kwestii związanych z władzą rodzicielską, kontaktami i alimentami na rzecz dzieci, może okazać się, iż rozwód zostanie orzeczony już po pierwszej rozprawie.

Wróć do pytań
, ile trwa proces rozwodowy, jak długo trwa proces rozwodowy, proces rozwodowy, stres przed sprawa rozwodowa, jak dlugo trwa proces rozwodowy, czas trwania procesu rozwodowego, proces rozwodowy bez orzekania o winie, proces rozwodowy czas trwania, czas oczekiwania na sprawę rozwodową gdańsk
Wszelkie prawa zastrzeżone 2007-2015, proj.graf. stikerart.pl