Kancelaria Magdalena Frieske-Pszczółkowska

Ile czasu trwa proces rozwodowy?

Czas trwania procesu rozwodowego będzie się kształtował w zależności od kilku podstawowych czynników. Największy wpływ na długość trwania procesu rozwodowego ma niewątpliwie kwestia ustalenia winy. Z reguły bowiem udowodnienie winy wymaga przeprowadzenia obszernego i długotrwałego postępowania dowodowego, co znacznie wydłuża czas trwania procesu. Zdarza się, iż czas przesłuchania jednego tylko świadka – zwłaszcza jeśli obie strony mają adwokata-każdy ma prawo do zadawania swoich pytań świadkowi , nierzadko bardzo szczegółowych- to około godzina, a trzeba pamiętać iż nasza sprawa nie jest jedyną rozpatrywana tego dnia przez Sąd. Z reguły na jednym terminie słuchanych jest 2-5 świadków. Średni czas oczekiwania na pierwszy termin rozprawy przed Sądem Okręgowym w Gdańsku wynosi obecnie ok. 2-4 miesiące. W innych miastach terminy te mogą być inne. Biorąc z kolei po uwagę fakt, iż kolejne rozprawy wyznaczane są średnio co 2 miesiące, oraz sytuacje nieprzewidywalne takie jak choroby świadków, stron, czy inne zdarzenia losowe, może się okazać, iż nasz proces trwał będzie około roku, a często nawet dłużej( duże znaczenie będzie miała ilość zawnioskowanych świadków) . Pozostałe czynniki mające wpływ na długość procesu to walka o władzę rodzicielska na dziećmi, wysokość alimentów, czy spór na tle kontaktów z dziećmi. Dobrze mieć świadomość tego przed rozpoczęciem sprawy rozwodowej, tak by potem uniknąć niepotrzebnego stresu i rozczarowania związanego z długotrwałym procesem.

W sytuacji gdy małżonkowie rozwodzą się bez orzekania o winie i są zgodni co do kwestii związanych z władzą rodzicielską, kontaktami i alimentami na rzecz dzieci, może okazać się, iż rozwód zostanie orzeczony już po pierwszej rozprawie.

Wróć do pytań
, ile trwa proces rozwodowy, jak długo trwa proces rozwodowy, proces rozwodowy, jak dlugo trwa proces rozwodowy, stres przed sprawa rozwodowa, czas oczekiwania na sprawę rozwodową gdańsk, czas trwania procesu rozwodowego, proces rozwodowy bez orzekania o winie, proces rozwodowy czas trwania
Wszelkie prawa zastrzeżone 2007-2018, proj.graf. stikerart.pl